thetastefood

อาหารเพื่อสุขภาพ ใยอาหาร กับการรักษามะเร็ง

อาหารเพื่อสุขภาพ ใยอาหาร กับการรักษามะเร็ง ใยอาหาร (ไฟเบอร์) ไยอาหารมีมากใน ผัก ผลไม้ ธัญพืช โดยเราจะสังเกตได้ว่า อาหารที่มีใยอาหารมากก็คือ อาหารที่เวลาเราเคี้ยวจนละเอียดจะเหลือกากอาหารที่มีลักษณะเป็นเส้น ๆ เหลืออยู่ ความจริงแล้วใยอาหารไม่จัดเป็นอาหาร เนื่องจากไม่ได้ให้สารอาหารใด ๆ กับร่างกายและไม่ได้ให้พลังงานกับร่างกายแม้แต่น้อยหากดูผ่าน ๆ อาจดูเหมือนใยอาหารเป็นสิ่งที่ไร้ประโยชน์ แต่ใยอาหารกลับมีความสําคัญต่อร่างกายเป็นอย่างมาก

อาหารผู้ป่วย สำหรับผู้มีความดันโลหิตสูง

อาหารผู้ป่วย สำหรับผู้มีความดันโลหิตสูง การเลือกอาหารที่เหมาะสม ช่วยในการควบคุมความดันโลหิตได้ เนื่องจากสารอาหารหลายชนิดมีผลต่อการควบคุมความดันโลหิต ดังนี้

อาหารเพื่อสุขภาพ กินอย่างไร ให้ห่างไกลโควิด!

อาหารเพื่อสุขภาพ กินอย่างไร ให้ห่างไกลโควิด! สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสของเรา ยังอยู่ในช่วงที่น่าเป็นห่วง ซึ่งหลายคนที่ต้องออกไปทำงานอาจจะต้องระมัดระวังตัวเองมากขึ้น ยิ่งบ้านไหนมีเด็กหรือมีผู้สูงอายุ ยิ่งต้องระวัง เพราะการป้องกันเชื้อโรคตัวนี้ ยังไม่มีการรักษาที่แน่นอน เพราะเป็นโรคที่อุบัติใหม่ ทำให้การรักษาอาจจะไม่สามารถป้องกันได้ 100 % ในช่วงที่เชื้อไวรัสโควิด-19 กำลังระบาด เรื่องการรับประทานอาหาร ก็เป็นสิ่งสำคัญ เพราะเชื้ออาจจะปนเปื้อนมากับอาหารได้