thetastefood

อาหารผู้ป่วย สำหรับผู้มีความดันโลหิตสูง

อาหารผู้ป่วย สำหรับผู้มีความดันโลหิตสูง การเลือกอาหารที่เหมาะสม ช่วยในการควบคุมความดันโลหิตได้ เนื่องจากสารอาหารหลายชนิดมีผลต่อการควบคุมความดันโลหิต ดังนี้

อาหารเพื่อสุขภาพ กินอย่างไร ให้ห่างไกลโควิด!

อาหารเพื่อสุขภาพ กินอย่างไร ให้ห่างไกลโควิด! สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสของเรา ยังอยู่ในช่วงที่น่าเป็นห่วง ซึ่งหลายคนที่ต้องออกไปทำงานอาจจะต้องระมัดระวังตัวเองมากขึ้น ยิ่งบ้านไหนมีเด็กหรือมีผู้สูงอายุ ยิ่งต้องระวัง เพราะการป้องกันเชื้อโรคตัวนี้ ยังไม่มีการรักษาที่แน่นอน เพราะเป็นโรคที่อุบัติใหม่ ทำให้การรักษาอาจจะไม่สามารถป้องกันได้ 100 % ในช่วงที่เชื้อไวรัสโควิด-19 กำลังระบาด เรื่องการรับประทานอาหาร ก็เป็นสิ่งสำคัญ เพราะเชื้ออาจจะปนเปื้อนมากับอาหารได้