คณะกรรมการสิทธิของเคนยาตรวจสอบการละเมิดสิทธิในการประท้วง

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเคนยาที่ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลระบุว่ากำลังบันทึกข้อกล่าวหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นในการประท้วงเมื่อวันจันทร์โดยทั้งตำรวจและผู้ชุมนุม ในถ้อยแถลงคณะกรรมาธิการเรียกร้องให้หน่วยงานเฝ้าระวังของรัฐบาลตรวจสอบรายงานการก่อกวน การจับกุม การบาดเจ็บ และการใช้กระสุนจริงของเจ้าหน้าที่ตำรวจ

เจ้าหน้าที่ตำรวจควรสามารถแยกและจับกุมผู้ประท้วงที่ใช้ความรุนแรงซึ่งละเมิดความสงบ และในขณะเดียวกันก็ปกป้องผู้บริสุทธิ์ในระหว่างการชุมนุม KNCHR กล่าว คณะกรรมาธิการฯ ยืนยันเพิ่มเติมว่า การละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือการล่วงละเมิดใด ๆ ในบริบทของการเดินขบวนเหล่านี้จะต้องได้รับการสอบสวนอย่างทันท่วงที ทั่วถึง และไม่ลำเอียง การประท้วงต่อต้านค่าครองชีพที่สูงและการทุจริตการเลือกตั้งที่ถูกกล่าวหากลายเป็นความรุนแรงในฐานที่มั่นของฝ่ายค้านหลายแห่ง รวมถึงบางส่วนของไนโรบีและทางตะวันตกของประเทศ